Ku: KH. Jaja Abdul Jabar

Teu aya parentah anu paling seueur dina Al-Qur'an kajaba pareuntah dzikir tegesna eling ka Alloh SWT, nandakeun kacida peunting na eling ka gisti Alloh SWT salagi urang hirup di alam dunia. Malahan ibadah-inadah dohir sapeurti sholat, ibadah haji jeung anu sejena eta pikeun euling ka gusti Alloh SWT.

Jalma anu di paparin daek ngalakukeun dzikir eta teh jalma anu di paparin tanda-tanda kawalian anu umum sajabi ti eta dzikir ngabogaan atsar pikeun ngabersihkeun hate tina kokotor-kokotor anu di sebut kokotor hate\akhlaq anu di cacad.

Jalma anu hirupna katungkul ku dzikir ka Alloh SWT maka ku Alloh SWT bakal di paparin sesuatu perkara anu lebih utama dari pada perkara anu di paparinkeun ku Alloh SWT ka jalma anu tukang ngado'a.


[youtube src="umvMMV9HFCs"/]

Ku: KH. Jaja Abdul Jabar

Dua perkara mangrupakeun hak prerogatif Alloh SWT artina teu aya anu bisa mikeun kecuali anjeuna, saha jalma anu di paparin dua perkara ieu ku gusti Alloh SWT nyata menang kabagjaan di dunia jeung di akherat, saha jalma anu te kabagean dua perkara ieu nyata menang kacilakaan, karugian, kahinaan sarta kahancuran di dunia jeung di ahkerat. dua perkara ieu nyaeta taopiq jeung hidayah, Lalawana tina taopiq nyaeta hidlan, lalawanan tina hidayah nyaeta dolalah.
Ngaran taopiq nyaeta Alloh SWT ngadamel daya kamampuan pikeun bakti ka Alloh SWT, ngaran hudlan nyaeta Alloh SWT nyiptakeun daya kamampuan pikeun ngalakukeun maksiat

Tanda tanda jalma anu di paparin taopik aya 3

  1. Asup kana amal hade kalawan tanpa di maksud
  2. Di pengkolkeun tina laku maksiat padahal rek laku maksiat
  3. Di bukakeun pintu berlindung ka Alloh SWT jeung ngarasa butuh ka Alloh SWT  

Tanda tanda jalma anu di paparin hidlan aya 3;

  1. Sulitna ngalakukeun toat padaha berusaha hayang bisa toat.
  2. Terjerumus kana laku dosa, padahal berusaha menghindar tina dosa.
  3. Tertutupna jalan panyalindungan ka Alloh SWT jeung te hayang ngadu’a ka Alloh SWT tegesna teu butuh ka Alloh SWT.

Sabab sabab anu matak ngadatangkeun kana taopiq jeung hidayah aya 3;
  1. Tawakal ka Alloh SWT.
  2. Nyeueurkeun ibadah ka Alloh SWT.
  3. Nyeueurkeun ngadu’a ka Alloh SWT.

[youtube src="qx47ZDXgLms"/]

Miftahul Huda

{picture#https://scontent.fcgk9-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/22555265_10155045104696662_7683761940892936903_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_eui2=AeF68pIuZ8SjsJQHpgPg4-NbdF-3IDs8XdgyZphLykWdGgvFmr9f8U0k_g0j7z9ZnpUxvBx_SG77cnerBYPY59WPiDc8TjKxlIkEMTfh_l6J4g&_nc_oc=AQkRsFmL6xMWGMc5K8AXSfkPWKatFR6FTo-nNIhFNlBe7YaZ2h0g_VK3oH3M2Jno9ZU&_nc_ht=scontent.fcgk9-1.fna&oh=749b8223d2672cfad3c3f0333c8fc986&oe=5DBC3EAE} Admin Pondok Pesantren Miftahul Huda {facebook#https://www.facebook.com/miftahul.huda.pusat/} {youtube#https://www.youtube.com/channel/UCn0seHUcRDxGOXbUj1MqlQA} {instagram#https://www.instagram.com/miftahulhudapusat/}
Diberdayakan oleh Blogger.